Samui IT FORUM 2014

สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA จัดงาน Samui IT Forum 2014 ซึ่งกําหนดให้มีกิจกรรมการเสวนา และจัดการเจรจาธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ใช้ ICT ภาคใต้ เสริมสร้างและพัฒนาช่องทางการตลาดในภาคใต้ของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย สร้างเครือข่ายความความสัมพันธ์กับองค์กรและผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมหลัก พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยสามารถผลิตซอฟต์ แวร์หรือบริการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมหลัก รวมทั้งส่งเสริมให้มีการนําซอฟต์แวร์ไปใช้งานในอุตสาหกรรมหลักในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเศรษฐกิจของประเทศ กําหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 13.30 – 18.30 น. ณ โรงแรมโนรา บุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสํารองที่นั่งได้ที่ สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ สาขาภูเก็ต โทร. 076-680-351 E-mail: samuiforum@gmail.com หรือที่ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย โทร. 077-426-932 ผู้เข้าร่วมสามารถลุ้นรับ iPad mini ได้ภายในงาน ทั้งนี้ผู้สํารองที่นั่ง 70 ท่านแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็น Power Bank

ZocialPRINT – After Party Report #PhuketCreativeTourism

ก่อนอื่นเลยทางทีมงาน ZocialPRINT ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และได้ให้โอกาสกับทางทีมงานของเราได้เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ยิ่งใหญ่ของเกาะภูเก็ต ซึ่งก็คืองาน PHUKET CREATIVE TOURISM 2014 ที่ผ่านมา ทางทีมงานมีความซาบซึ้งอยากสุดล้นเมื่อได้เห็นทั้งรอยยิ้ม และความประทับใจทันทีที่ผู้เข้าร่วมงานได้รับภาพที่ระลึกจากทาง ZocialPRINT และ งาน PHUKET CREATIVE TOURISM อีกด้วย ทั้งนี้เราได้ทำการ Tracking รายงานทั้งหมด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ จำนวนภาพที่มีการถ่ายและแชร์ไปยัง Instatram ทั้งสิ้น137 ภาพ จำนวนภาพที่ใช้พิมพ์จริงทั้งสิ้น 104 ภาพ (แต่จำนวน ที่พิมพ์ทั้งหมด 146 แผ่น) มีการเข้าถึง hashtag ของกิจกรรม #PhuketCreativeTourism ทั้งสิ้น 41,632 Views ขอบคุณทีมงาน SIPA, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต, BIC Event และผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านครับ… Post by Ibankstory Worapong Kaewtong. ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่นี่จ้า… >> http://iconosquare.com/tag/phuketcreativetourism ขอบคุณจากใจ […]