Samui IT FORUM 2014

สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA จัดงาน Samui IT Forum 2014 ซึ่งกําหนดให้มีกิจกรรมการเสวนา และจัดการเจรจาธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ใช้ ICT ภาคใต้ เสริมสร้างและพัฒนาช่องทางการตลาดในภาคใต้ของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย สร้างเครือข่ายความความสัมพันธ์กับองค์กรและผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมหลัก พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยสามารถผลิตซอฟต์ แวร์หรือบริการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมหลัก รวมทั้งส่งเสริมให้มีการนําซอฟต์แวร์ไปใช้งานในอุตสาหกรรมหลักในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเศรษฐกิจของประเทศ กําหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 13.30 – 18.30 น. ณ โรงแรมโนรา บุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสํารองที่นั่งได้ที่ สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ สาขาภูเก็ต โทร. 076-680-351 E-mail: samuiforum@gmail.com หรือที่ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย โทร. 077-426-932 ผู้เข้าร่วมสามารถลุ้นรับ iPad mini ได้ภายในงาน ทั้งนี้ผู้สํารองที่นั่ง 70 ท่านแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็น Power Bank

Keep Walking #FrontdeskEasy

หลังจากที่ผมเขียนเรื่องราวเกี่ยบกับ FrontdeskEasy เอาไว้ดังนี้ การเปลี่ยนแปลงของ FrontdeskEasy tudut กับการเริ่มต้นเป็น Startup เอาไว้ดังกล่าว วันนี้ได้มีการทิ้งปัญหาทั้งหมดเอาไว้เบื้องหลังโดยที่เรา FrontdeskEasy จะก้าวเดินต่อไป เพื่อสานฝันให้เป็นจริงซักทีครับ ครั้งนี้เราแอบมีของเอามาโชว์เล็กน้อยครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้ปล่อย Alpha ภายในเดือนนี้ พฤษจิกายน และอาจจะได้ปล่อย beta ในช่วงมกราคมนี้ครับผม โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ

การเลือกตั้งรูปแบบใหม่

ผมอยากเสนอวิธีการนำเสนอการเลือกตั้งรูปแบบใหม่ ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถทำได้จริงในสภาพปัจจุบัน หรืออนาคตหรือไม่ แต่ผมคิดอย่างนั้นจริง ๆ ครับ ขณะนี้การเลือก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีด้วยกัน 2 ประเำภทคือ การเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ซึ่งมี สส. รวมทั้งสิ้น 375 คน การเลือกตั้งแบบบัญชี รายชื่อ ซึ่งมี สส. รวมทั้งสิ้น 125 คน สิ่งที่ผมต้องการที่จะเสนออยากให้มีการเืลือกตั้งแบบแบ่งเขต(เศรษฐกิจ) กล่าวคือ การแบ่งเขตจากแต่เิดิมที่มีการกำหนดจำนวนประชากรต่อจำนวน สส. ให้เปลี่ยนเป็น งบประมาณต่างๆ ที่จังหวัดนำส่งรัฐ มาเป็นกำหนดปริมาณ สส. ในเขตนั้น ๆ เช่น จังหวัด ก.ไก่ เป็นจังหวัดเล็ก ๆ ที่มีประชากรตามทะเบียนราษฏร์ 3 แสนคน ประชากรแฝง 6 แสนคน แต่มีผู้ที่สามารถออกเสียงได้เพีนง 2 แสนกว่าคน นำส่งภาษีให้รัฐ ปีละ 50,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้จังหวัด ก. […]