EarthDay by Starbuck’s

หลังจากที่อ่าน drama เรื่องนี้ >> DRAMA << ผมก็เลยเกิดอาการคันปาก คันไม้คันมือขึ้นมา จริง ๆ แล้วก่อนหน้านี้ผมเองก็เห็นว่าการที่ Starbucks นั้นได้เปิดโอกาสให้คนทุกคนเข้ามารับกาแฟได้ฟรี ในวัน Earthday’s แต่จะต้องเอาแก้วมาเอง (ซึ่งจะเป็นแก้วอะไรก็ได้ ในทุกสาขาของ Starbucks เอง (ยกเว้นในสนามบิน) ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. นั้นมีนัยสำคัญบางอย่าง ไม่ใช่แค่จะสื่อสารถึงความเสมอภาคเพียงอย่างเดียวอย่างที่ใน Drama เข้าใจ ผมเข้าใจว่ามันมีอะไรมากกว่านั้น 1. เพิ่มฐานลูกค้า ผมมองว่าเป็นการเพิ่มฐานลูกค้าที่ไม่เคยทานกาแฟของ Starbucks ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นลูกค้ากลุ่ม C หรือ C+ ที่ยังไม่เคยได้สัมผัสกับรสชาดและบรรยากาศของ Starbucks เอง ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้จะมีฐานค่อนข้างกว้าง 2. ให้ลูกค้าส่วนมากได้คุ้นเคยกับการนำภาชนะส่วนตัวมาใช้ แทนที่จะใช้แก้วพลาสติก,แก้วกระดาษ หรือถ้วยของทางร้าน ซึ่งข้อนี้ผมเห็นว่าตอบโจทย์กับวัน Earthday’s ค่อนข้างมาก เนื่องจากการเป็นการส่งเสริมให้ลดจำนวนขยะ ถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ ๆ ในการซื้อกาแฟทั้งของ Starbucks […]