การเปลี่ยนแปลงของ FrontdeskEasy

จากโพสก่อนหน้านี้ tudut กับการเริ่มต้นเป็น Startup หลังจากที่เริ่มทำ FrontdeskEasy มาได้ระยะหนึ่ง (ซึ่งก็นานพอสมควร) ซึ่งผู้ร่วมก่อตั้งแต่ละท่านมีความรู้ ความสามารถในด้านของตัวเองเป็นอย่างดี เพียงแต่ทุกท่าน ยังไม่เคยมีประสบการณ์การกำกับ ดูแล และการเขียนระบบใหญ่ขนาดนี้เลย ปัญหาจึงเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การ setup server สำหรับ node.js / mongoDB การ setup SSL สำหรับ web application แบบ wildcard การแบ่งงาน และการกระจายงาน การควบคุมงานโดยใช้ Task Management และ Project Management รวมถึงการร่วมการ pitch งานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกวดเล็ก และแข่งขันระดับใหญ่ก็ตามแต่ ซึ่งปัญหาหลายอย่าง ก็สามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดาย แต่ปัญหาอีกหลายอย่าง ก็ต้องใช้เวลานานมาก กว่าจะแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้ ซึ่งบอกเลยครับ ว่าถือเป็นประสบการณ์ที่ดีทีเดียวกับการทำงานในรูปแบบของ Startup นี้ […]