Google Plus แตะ 10 ล้านคนภายในเวลา 16 วัน

Facebook มีผู้ใช้ 10 ล้านคน ใช้เวลา 852 วัน Twitter มีผู้ใช้ 10 ล้านคน ใช้เวลา 780 วัน Google+ มีผู้ใช้ 10 ล้านคน ใช้เวลา 16 วัน การที่Google + มีจำนวนผู้ใช้ทะยานขึ้นสู่ 10 ล้านคนภายในระยะเวลา 10 วัน อาจจมีผลมากจากการที่ยุคสมัยนี้เป็นยุคที่อินเตอร์เน็ตเข้าสู่ผู้ใช้ได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งยังยอมรับที่จะเปิดใช้สิ่งใหม่ ๆ ได้ง่ายขึ้น ซึ่งแตกต่างจากสมัยเมื่อ 2 – 3 ปีที่แล้วซึ่งอินเตอร์เน็ตยังใช้กันอยู่ในวงจำกัด หรือแม้แต่ยังมัวแต่เม้นต์ hi5 กันอยู่เลย ซึ่งเรา ๆ ท่าน ๆ ก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเรียกว่า Social Network แล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ การซุ่มเงียบของ Google ที่พัฒนา Google+ ขึ้นมาหลังสุดจึงทำให้ผู้คนสนใจว่าจะมีอะไรเป็นไม้เด็ดที่จะโค่นขาใหญ่ของโลก Social Network […]