tudut foursquare timemachine

วันนี้ได้ลอง Featured ใหม่ของ foursquare ที่ปล่อยออกมาให้ทดลองใช้ เรียกได้ว่าเป็น ตัวที่เจ๋งมากจริง ๆ เมื่อจะดึงเอา ประวัติการเช็คอินจองเราผ่าน app ของ foursquare ขึ้นมาลากเส้นไปมา เพื่อแสดงจุดที่เราะเคยไปบ่อย รวมไปถึง สถิติต่าง ๆ อีกด้วย ลองโดยพลัน >> https://foursquare.com/timemachine clip animation เจ๋ง ๆ จาก Foursquare Time Machine