SIPA บ่มเพาะผู้ประกอบการซอฟท์แวร์ภาคใต้ PITCHING

หลังจากเข้าเรียนมาเป็นเวลา 4 วัน วันนี้วันที่ 5 ซึ่งเป็นวันที่พวกเราทุกคนจะได้สำเสนอไอเดียที่พวกเราคิดว่าดีที่สุดของเราแล้ว… เริ่มกันที่ คณะกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนั้น คุณธีรพัฒน์ ทองสุโชติ, คุณนันทพร ดำรงพงศ์, คุณภาวินี มหิมา, คุณประชา อัศวธีระ, , คุณรังสิมันต์ กิ่งแก้ว และนี่คือเหล่าผู้เข้า camp ที่เข้าร่วมการ pitch ในวันนั้น เพื่อน ๆ พี่ ๆ ท่านใดทำ software ชื่ออะไรบอกได้เลยนะครับ ซึ่งผลจะประกาศผล วันที่ 30 กรกฎาคมนี้นะครับ กระบวนการทําสัญญาเพื่อขอรับทุน เดือนสิงหาคม 56 พร้อมเริ่มทํางาน เริ่มสัญญา 1 สิงหาคม 56 สิ้นสุดสัญญา 30 กันยายน 56

บ่มเพาะผู้ประกอบการซอฟท์แวร์ภาคใต้ วันที่ 2

วันนี้ฟังการบรรยายเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการขายโดยวิทยากรจาก AIS และ AIS Invent ครับ มีการพูดถึง billboard effect ของการจองห้องพัก ออนไลน์ด้วย อิอิอิ เข้าทาง Frontdesk Easy จริง ๆ คนที่จะกันคู่แข่งของเราได้ดีที่สุดก็คือคู่แข่งของเรา มีเรื่อง SMART Goal ด้วยครับ http://topachievement.com/smart.html PLAN >> DO >> CHECK >> ACT ขณะนี้กำลังพูดถึง trend การท่องเที่ยวภูเก็ต รวมไปถึง แนวทางการออกแบบ software สำหรับนักท่องเที่ยวเหล่านั้น…