Google Drive ปรับปรุงการเช็คคำผิด และเพิ่มสัญลักษณ์ลำดับรายการ

เมื่อวันสองวันที่ผ่านมา Google Drive ได้ออก feature เพิ่มมาอีก 2 อย่างเพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนั้นก็คือ เครื่องมือการตรวจเช็คคำผิด และสัญลักษณ์ลำดับต่าง ๆ การอัพเดตการสะกดคำ ต้องไปที่ Tools >> Spelling ซึ่งสามารถตรวจเช็คได้ทั้งหมดของบทความ หรือเป็นคำ ๆ ก็ได้เช่นกัน สัญลักษณ์แสดงลำดับเป็น feature ใหม่ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามา โดยที่สามารถปรับ ขนาด สีและรูปแบบได้ด้วยตัวเอง (ตัวอย่างตามภาพ) ว่าแล้วมาจัด workshop กันก็ได้นะครับ Google Drive Training