วิธีการแสดง link youtube บน Facebook

หลังจากที่ผม ได้รับมอบหมายให้ไปสอนเกี่ยวกับ MS Office เบื้องต้น ซึ่งหลัก ๆ ก็คือ Word และ Excel มา ซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่ (4 คนเอง) ก็เป็นผู้ที่มีอายุพอสมควร ซึ่ง คุณพี่ทั้งหลาย นั้น ขาดทั้ง Computer basic และ Skill อื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการใช้ Computer เป็นอย่างมาก ฉะนั้น Tudut จึงขอทำหน้า Category พิเศษเอาไว้เฉพาะคุณพี่ ๆ หรือน้อง ๆ เหล่านี้ไว้ก็แล้วกัลนะครับ ซึ่งในครั้งแรกนี้ ผมจะขอแนะนำเกี่ยวกับเรื่อง การจะโพสเพลงไปบนหน้า Wall ใน Facebook นะครับ สิ่งที่ต้องเตรียม หน้า Wall ของเรา ใน Facebook เพลงที่ต้องการจะฟัง หรือ ให้เพื่อน ๆ […]