ใส่โค้ดนี้ซะ แล้วท่านจะ upgrade wordpress ง่ายดังใจ!

ที่มา..http://board.wordpress.in.th/topic/146#post-570 จดเอาไว้กันลืม จาก http://www.wprecipes.com/wordpress-tip-easy-upgrades-using-ftp define(‘FTP_HOST’, ‘ftp.yoursite.com’); define(‘FTP_USER’, ‘Your_FTP_Username’); define(‘FTP_PASS’, ‘Your_FTP_password’); define(‘FTP_SSL’, false); // If you can use a SSL connection set this to true