Google Docs Training

Google Docs : Google Documents

 

google_docs_logo
google docs

หลักสูตรที่เสนอการสร้างงานเอกสารง่าย ๆ โดยใช้ Program Google Document

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ สร้างงานเอกสาร เช่น จดหมาย ใบเสนอราคา รายงาน เอกสารที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น วิทยานิพนธ์และหนังสือ

ในหลักสูตร จะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการใช้งาน Google Documents

  • การสร้างและตกแต่งเอกสาร
  • การทำจดหมายเวียนและซองจดหมายอย่างรวดเร็ว
  • การสร้างกราฟ ตาราง และไดอะแกรม

 

และดึงความสามารถในการทำงานของโปรแกรม Program Google Document ออกมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จะเน้นสอนวิธีการใช้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงระดับสูงที่สามารถนำไปใช้งานได้ จริงและสามารถแก้ปัญหาให้กับคนอื่นได้ นอกจากนั้นจะยังมีการสอน ทิปเทคนิค และแนวทางแก้ปัญหา เพื่อสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้

 

ค่าอบรม
2,800 บาท

จำนวนชั่วโมง
12 ชั่วโมง, 4 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
เบื้องต้น, ใช้งานจริง

 

Google Documents : Google Spreadsheet

หลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักบัญชี ซึ่งสามารถนำ Google Spreadsheet มาช่วยดำเนินงานทางด้านตัวเลขและสูตรต่าง ๆ เช่น

  • คำนวณงบดุล และงบการเงินได้
  • นักวิเคราะห์การตลาด สามารถนำ Google Spreadsheet มาใช้สรุปข้อมูลแบบสอบถามจำนวนมาก
  • วิศวกร สามารถนำข้อมูลจาการทดลอง และเก็บสถิติมาใส่ลงใน Google Spreadsheet
  • สามารถสร้างเป็นกราฟลงในรายงานได้อย่างง่าย ๆ หลักสูตรนี้จะมีเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการใช้งานขั้นสูงในด้านต่าง ๆ ฟังก์ชัน แผนภูมิ ฐานข้อมูล การวิเคราะห์ การสร้างฟอร์ม

 

ค่าอบรม
2,800 บาท

จำนวนชั่วโมง
12 ชั่วโมง, 4 ครั้ง

 

Google Docs | Google Presentations

หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหา ด้านการทำสื่อนำเสนอ (Presentation) โดยใช้โปรแกรม Google Presentations โดยเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถเป็นมืออาชีพในการนำเสนองาน Presentation ด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมการประยุกต์ใช้งานในทุกรูปแบบ อาทิ ขั้นตอนการนำเสนองานด้วย Presentations อย่างถูกวิธี การแก้ไขและตกแต่งให้สวยงามระดับมืออาชีพ การนำเสนอจริงและ ลูกเล่นในการใช้ Presentations ต่างๆ

และสามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานได้จริงกับเว็บอื่นๆ

 

ค่าอบรม
2,800 บาท

จำนวนชั่วโมง
12 ชั่วโมง, 4 ครั้ง

Google Docs

หลักสูตร

เรียนรู้การใช้งาน Google Docs ซึ่งประกอบด้วย Google Docs, Google Spreadsheet, Google Presentations และอื่น ๆ โดยการนำมาประยุกต์ใช้ ผสมผสานส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ค่าอบรม
4,500 บาท

จำนวนชั่วโมง
18 ชั่วโมง, 6 ครั้ง

 

พิมพ์ดีด Typing Tutor

เรียนพิมพ์ดีด โดยศึกษาการใช้ แป้นเย้า และการพิมพ์สัมผัส เพื่อความรวดเร็วในการใช้งานคอมพิวเตอร์รวมไปถึงงานเอกสารต่าง ๆ ซึ่งจะเรียนรู้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ค่าอบรม
1,200 บาท

จำนวนชั่วโมง
6 ชั่วโมง, 3 ครั้ง