9livings เว็บใหม่ของ @TUDUT

และแล้วผมก็ได้ทำเว็บไซต์ใหม่ขึ้นมาอีก 1 เว็บ ซึ่งเว็บนั้นก็คือ 9LIVINGS.COM โดยที่ความตั้งใจในการทำเว็บนี้ก็คือ สำหรับผู้ที่จะซื้อบ้าน หรือ คอนโด ได้มีโอกาสเปรียบเทียบหรือศึกษาหาข้อมูลของโครงการนั้น ๆ จากผู้ที่เคยเป็นลูกค้า หรือเป็นลูกบ้านของโครงการนั้น ๆ อยู่ก่อนจะทำการจอง หรือรับข้อมูลจากโครงการครับ สำหรับผู้อยู่อาศัย จะได้เป็นเสมือนพื้นที่สำหรับร้องเรียน แจ้งเรื่อง หรือแนะนำสิ่งดี ๆ ต่าง ๆ ให้กับตัวโครงการเพื่อพัฒนาโครงการดังกล่าว หรือโครงการต่อ ๆ ไปให้ได้ตรงใจ และถูกใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น สำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จะเป็นที่ ๆ ได้ฟังเสียงของลูกค้า ตอบคำถามต่าง ๆ ของลูกบ้าน รวมไปถึงเป็นเว็บที่ช่วยให้สื่อสารข้อเสนอหรือโปรโมชั่นต่าง ๆ ได้ถึงตัวลูกค้ามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ระบบหลักใช้เป็น WordPress ร่วมกับ Plugin Review เบื้องต้นเท่านั้นสำหรับ ใน Phase 1 ซึ่งการพัฒนาระบบและ Plugin ต่าง  ๆจะทยอย ทำให้ครบทุก function ในระยะเวลาพอสมควร และทุนทรัพย์ก็คงใช้เยอะพอสมควรเช่นกัน […]