Tourism Software Guru Guide ความภาคภูมิใจของวงการซอฟต์แวร์ไทยด้านการท่องเที่ยว

เรื่องนี้คาดว่าอาจจะต้องเล่าเป็น 2 – 3 ตอนนะครับเพราะเรื่องที่อยากจะบอก เรื่องที่อยากจะเล่ามีเยอะจริงๆ  ทั้งเรื่องที่ดี เรื่องที่ต้องปรับปรุง และอื่นๆ รวมถึงปัญหาระหว่างการทำงานโปรเจ็ค Tourism Software Guru Guide ที่ได้รับงบสนับสนุนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาภูเก็ต ครับ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ทางเรา บริษัท เลี่ยนอุดม จำกัด ได้รับเป็นผู้บริหารโครงการ Customer Testimonials PR ซึ่งเป็นการรวบรวมบริษัทซอฟต์แวร์ด้านการท่องเที่ยวของไทยทั้งหมด 70 บริษัท พร้อมด้วยเสียงรับรองจากลูกค้าที่ใช้งานจาก 20 บริษัทชั้นนำทั่วประเทศไทย โดยแบ่งกลุ่มของบริษัทซอฟต์แวร์เป็น 4 กลุ่มหลัก นั่นก็คือ Hotel Solutions, SME Solutions, Digital Commerce และ Digital Contents ทั้งนี้เราได้ทำ Directory ออกมาในนามว่า Tourism […]