ซิป้าจับมือ ๔ สมาคมธุรกิจหลักภูเก็ต ดันดิจิทัลคอนเทนต์จับกลุ่มลูกค้า

ซิป้าจับมือ ๔ สมาคมธุรกิจหลักภูเก็ต ดันดิจิทัลคอนเทนต์จับกลุ่มลูกค้า

_UD13335 _UD13337 _UD13382

ภูเก็ต ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ – สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ร่วมกับ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต และสมาคมสปา จังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวโครงการอบรมผู้พัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอสังหาริมทรัพย์ ประจำปี ๒๕๕๘ (Business Camp for Digital Studio 2015)

นายประชา อัศวธีระ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ สาขาภูเก็ต กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการว่า “SIPA ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำดิจิทัลคอนเทนต์มาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงเป็นการสอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล จึงได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมการตลาดและการเจรจาธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ภาคใต้ขึ้น โดยโครงการจะประกอบไปด้วยกิจกรรม ๓ ส่วนสำคัญคือ การอบรมเตรียมความพร้อมให้นักพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ การประกวดชิ้นงานดิจิทัลคอนเทนต์ และการสัมมนาเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมจะมีสิทธิส่งชิ้นงานเข้าประกวดเพื่อชิงเงินรางวัลกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยชิ้นงานที่ผ่านการคัดเลือกจะมอบให้เป็นประโยชน์กับธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตต่อไป”

นายสถิรพงศ์ ณ ตะกั่วทุ่ง นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “ปัจจุบันมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย บางแห่งเน้นสินค้าด้านการท่องเที่ยวแบบเดียวกับที่ภูเก็ตเรานำเสนอ คือ ชายหาด ธรรมชาติ และการบริการที่น่าประทับใจ เงื่อนไขสำคัญในการสร้างการรับรู้ของนักท่องเที่ยวถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะภูเก็ต จึงมีความจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาเป็นกลไกสำคัญ โดยเฉพาะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทุกอย่างสามารถเปิดอ่านและค้นหาได้จากมือถือ เป็นนวัตกรรมสำคัญที่ทำให้ข้อมูลสามารถปรากฏกับกลุ่มเป้าหมายของภูเก็ตได้ในทุกที่ และทุกเวลา”

ด้านนายก้องศักดิ์ คู่พงศกร กรรมการสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ได้กล่าวสนับสนุนโครงการว่า “ที่ผ่านมามีปัญหาที่นักพัฒนาด้านดิจิทัลคอนเทนต์ขาดความเข้าใจพื้นฐานของธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งทำให้รูปลักษณ์หรือสไตล์ในการนำเสนอข้อมูลไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของการท่องเที่ยว การเตรียมความพร้อมนักพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ จึงเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรม และหวังว่าเมื่อคอนเทนต์ได้รับการพัฒนาแล้ว ทางสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้จะสามารถมีส่วนได้ใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ด้านดิจิทัลในโครงการนี้”

นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต กล่าวเสริมถึงโครงการว่า “ในส่วนรูปแบบของอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตนั้น ตลาดบนซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงเป็นตลาดที่มีความจำเป็นต้องพึ่งพิงเทคโนโลยีในการนำเสนอ โดยเฉพาะดิจิทัลคอนเทนต์สูงมาก เพราะต้องเข้าใจว่าลูกค้าจำนวนมากมีถิ่นอาศัยอยู่ต่างประเทศ และมีตารางการทำงานที่รัดตัว การนำเสนอผ่านระบบเทคโนโลยีจึงเป็นตัวสนับสนุนในการตัดสินใจได้อย่างมาก หลายโครงการได้ลงทุนในการสร้างเครื่องมือในการขายให้ทันสมัย และนำเสนอภาพเสมือนจริงให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

นายรังสิมันต์ กิ่งแก้ว นายกสมาคมสปาจังหวัดภูเก็ต ได้อธิบายข้อมูลสำคัญว่า “ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้ข้อมูลที่ปรากฏในอินเตอร์เน็ตในการวางแผนการเดินทางท่อเที่ยว และส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือที่เรียกว่า Smart device ติดตัวในการเดินทาง สิ่งที่จำเป็นมากในการสร้างการรับรู้ของแหล่งท่องเที่ยวคือ ภาพ ตัวอักษร และเสียง ที่เร้าให้เกิดความอยากรู้ อยากเห็น อยากสัมผัส และน่าค้นหา ผมอาจจะกล่าวได้ว่า ดิจิทัลสร้างแรงจูงใจในการท่องเที่ยวได้ดีกว่าแผนทีและไกด์บุ๊กธรรมดาๆ ทั้งนี้จากสถิติพบว่านักท่องเที่ยว ๘๗ คนใน ๑๐๐ คน เลือกใช้อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งในการวางแผน ค้นหาข้อมูล และเตรียมเดินทาง และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ”

โครงการส่งเสริมการตลาดและการเจรจาธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ภาคใต้ เปิดรับสมัครนักพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ทั่วประเทศ ในการเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมด้านธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจท่องเที่ยวและอสังหาริมทรัพย์ รายนามวิทยากรเช่น คุณวีระชัย ปราณวีระไพบูลย์ จากเดอะ แอตติจูด คลับ, คุณฐิติพงศ์ กิ่งแก้ว บลอกเกอร์ชื่อดังและผู้จัดการฝ่ายอีมาร์เก็ตติ้ง Andara Villa & Spa, คุณปัญจมา เลี่ยมสุวรรณ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด Montara Hospitality Management โดยกำหนดอบรม ๓ วัน ในวันที่ ๓-๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

ผู้สนใจสมัครได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาภูเก็ต (สำนักงานชั่วคราว) ชั้น ๑ ตึกหลังศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาภูเก็ต เลขที่ ๑๑๒ ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๖๓๗ ๙๑๑๑ ต่อ ๒๑๕