#IGNITEPHUKET ครั้งที่ 2

และแล้วก็มาพบกันอีกครั้ง กับเวทีการพูดเพื่อจุดประกายทางความคิด สร้างแรงบันดาลใจของจังหวัดภูเก็ตในนาม IGNITEPHUKET ซึ่งจริง ๆ แล้วก็มี IGNITE มาแล้วในหลายประเทศทั่วโลก และในเมืองไทยก็เคยปรากฏมาแล้วสมัยที่ สสส. ร่วมกับเครือข่ายพลังบวก สร้าง Ignite Thailand ขึ้น ที่ กรุงเทพ, เชียงใหม่ และหาดใหญ่ มาแล้ว IGNITEPHUKET ครั้งที่ 1 ได้เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้ว ซึ่งจริง ๆ แล้วมีคนถามมามากมายครับ ว่าจะจัดอีกเมื่อไหร่ จะเชิญใครอีก จะจัดยังไง คือแบบ WH Question เยอะมาก เราก็ได้แต่ตอบไปว่า “จนกว่าจะพบกันใหม่” และแล้วด้วยวงซดเบียร์ระหว่าง ผม, ตุลย์ FOURLEAF และ นิว The faceBIZ ก็เห็นพ้องกันว่า เราควรจะจัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะ อย่าให้แรงกระเพื่อมมันหายไป เช้าวันถัดมา ก็เริ่มเลยครับ เริ่มเชิญเลย ทั้งผม และตุลย์ เชิญ Speakers […]