บ่มเพาะผู้ประกอบการซอฟท์แวร์ภาคใต้ วันที่ 2

วันนี้ฟังการบรรยายเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการขายโดยวิทยากรจาก AIS และ AIS Invent ครับ

มีการพูดถึง billboard effect ของการจองห้องพัก ออนไลน์ด้วย อิอิอิ เข้าทาง Frontdesk Easy จริง ๆ

ais-retouch

คนที่จะกันคู่แข่งของเราได้ดีที่สุดก็คือคู่แข่งของเรา

มีเรื่อง SMART Goal ด้วยครับ http://topachievement.com/smart.html

PLAN >> DO >> CHECK >> ACT


ขณะนี้กำลังพูดถึง trend การท่องเที่ยวภูเก็ต รวมไปถึง แนวทางการออกแบบ software สำหรับนักท่องเที่ยวเหล่านั้น…