Google Docs คืออะไร

Google Docs เป็นชุดโปรแกรมสำหรับการจัดการเอกสาร มีลักษณะคล้ายคลึงกับ Microsoft Office ที่เรา ๆ ท่าน ๆ เคยใช้งานกัน ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ Google ได้นำ Google Docs ไปไว้ในส่วนของ Google Drive ซึ่งเป็นบริการ Cloud Storage แล้ว คราวนี้เรามาดูกันว่า เจ้า Google Docs เนี่ยะ เค้ามีบริการอะไรให้ใช้บ้าง…   Docs คือส่วนของการจัดการคำ (Word Processing) มีลักษณะการใช้งานเหมือน Microsoft Word เลยจ้า…. Sheets คือส่วนของการจัดการสเปรดชีท (Spreadsheet Processing) มีลักษณะการทำงานเหมือน Microsoft Excel เลยจ้าอีกเช่นเคย Slides คือส่วนของการจัดการเกี่ยวกับการนำเสนอ (Presentations) เช่นกันการทำงานก็เหมือนกับ Microsoft PowerPoint ครับ […]

SIPA บ่มเพาะผู้ประกอบการซอฟท์แวร์ภาคใต้ PITCHING

หลังจากเข้าเรียนมาเป็นเวลา 4 วัน วันนี้วันที่ 5 ซึ่งเป็นวันที่พวกเราทุกคนจะได้สำเสนอไอเดียที่พวกเราคิดว่าดีที่สุดของเราแล้ว… เริ่มกันที่ คณะกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนั้น คุณธีรพัฒน์ ทองสุโชติ, คุณนันทพร ดำรงพงศ์, คุณภาวินี มหิมา, คุณประชา อัศวธีระ, , คุณรังสิมันต์ กิ่งแก้ว และนี่คือเหล่าผู้เข้า camp ที่เข้าร่วมการ pitch ในวันนั้น เพื่อน ๆ พี่ ๆ ท่านใดทำ software ชื่ออะไรบอกได้เลยนะครับ ซึ่งผลจะประกาศผล วันที่ 30 กรกฎาคมนี้นะครับ กระบวนการทําสัญญาเพื่อขอรับทุน เดือนสิงหาคม 56 พร้อมเริ่มทํางาน เริ่มสัญญา 1 สิงหาคม 56 สิ้นสุดสัญญา 30 กันยายน 56

บ่มเพาะผู้ประกอบการซอฟท์แวร์ภาคใต้ วันที่ 2

วันนี้ฟังการบรรยายเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการขายโดยวิทยากรจาก AIS และ AIS Invent ครับ มีการพูดถึง billboard effect ของการจองห้องพัก ออนไลน์ด้วย อิอิอิ เข้าทาง Frontdesk Easy จริง ๆ คนที่จะกันคู่แข่งของเราได้ดีที่สุดก็คือคู่แข่งของเรา มีเรื่อง SMART Goal ด้วยครับ http://topachievement.com/smart.html PLAN >> DO >> CHECK >> ACT ขณะนี้กำลังพูดถึง trend การท่องเที่ยวภูเก็ต รวมไปถึง แนวทางการออกแบบ software สำหรับนักท่องเที่ยวเหล่านั้น…

Tudut เข้า แคมป์ บ่มเพาะผู้ประกอบการ SIPA ภาคใต้

ในวันที่ฉันป่วย ไปพบหมอมาแล้ว หมอแจ้งว่า เป็นไข้หวัดลงคอ (ถึงขั้นอักเสบ) แต่ก็ต้องมานั่งฟังคุณ ธรรมธัช ศรีเพ็ญ จากบริษัท อินโฟโทรนิคส์ จำกัด มาเป็น Coach ในการบ่มเพาะวันแรก ซึ่งงานนี้จัดโดย SIPA ครับ ตอนนี้เรียนถึงเรื่อง การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการใหม่ และวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ , การบริหารองค์กร บุคลากร การป้องกันการขโมยนวัตกรรม  / ป้องกันผลประโยชน์ และการวางแผนกลยุทธ์การบริหารกิจการ