ใบผ่านงาน Pornpipat Meekeaw

เรียนท่านผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทางเรา Frontdesk Easy Co.,Ltd ขอรับรองว่า คุณ Pornpipat Meekeaw ได้เข้าร่วมทำงานกับ บริษัท ในตำแหน่ง Programer

ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2555 จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา

ผลการทำงานที่ผ่านมา ผมขอรับรองว่า คุณ Pornpipat Meekeaw มีความสามารถในการ Programmer เป็นอย่างดี สามารถประยุกต์เครื่องมีต่าง ๆ และสามารถค้นหาความรู้ใหม่ ๆ ได้เสมอ

ทั้งนี้ เนื่องจากปัญหาทางด้านสุขภาพ ทำให้คุณ Pornpipat Meekeaw มีอาการปวดหัวมาก จึงไม่สามารถทำงานต่อไปได้ จึงได้ส่งอีเมลล์มาลาออกกับทางบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป

วีรวัฒน์ เลี่ยนอุดม
Chief Marketing Officer
Wirawat [at] FrontdeskEasy.com