Keep Walking #FrontdeskEasy

หลังจากที่ผมเขียนเรื่องราวเกี่ยบกับ FrontdeskEasy เอาไว้ดังนี้ การเปลี่ยนแปลงของ FrontdeskEasy tudut กับการเริ่มต้นเป็น Startup เอาไว้ดังกล่าว วันนี้ได้มีการทิ้งปัญหาทั้งหมดเอาไว้เบื้องหลังโดยที่เรา FrontdeskEasy จะก้าวเดินต่อไป เพื่อสานฝันให้เป็นจริงซักทีครับ ครั้งนี้เราแอบมีของเอามาโชว์เล็กน้อยครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้ปล่อย Alpha ภายในเดือนนี้ พฤษจิกายน และอาจจะได้ปล่อย beta ในช่วงมกราคมนี้ครับผม โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ

การเปลี่ยนแปลงของ FrontdeskEasy

จากโพสก่อนหน้านี้ tudut กับการเริ่มต้นเป็น Startup หลังจากที่เริ่มทำ FrontdeskEasy มาได้ระยะหนึ่ง (ซึ่งก็นานพอสมควร) ซึ่งผู้ร่วมก่อตั้งแต่ละท่านมีความรู้ ความสามารถในด้านของตัวเองเป็นอย่างดี เพียงแต่ทุกท่าน ยังไม่เคยมีประสบการณ์การกำกับ ดูแล และการเขียนระบบใหญ่ขนาดนี้เลย ปัญหาจึงเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การ setup server สำหรับ node.js / mongoDB การ setup SSL สำหรับ web application แบบ wildcard การแบ่งงาน และการกระจายงาน การควบคุมงานโดยใช้ Task Management และ Project Management รวมถึงการร่วมการ pitch งานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกวดเล็ก และแข่งขันระดับใหญ่ก็ตามแต่ ซึ่งปัญหาหลายอย่าง ก็สามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดาย แต่ปัญหาอีกหลายอย่าง ก็ต้องใช้เวลานานมาก กว่าจะแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้ ซึ่งบอกเลยครับ ว่าถือเป็นประสบการณ์ที่ดีทีเดียวกับการทำงานในรูปแบบของ Startup นี้ […]