ศัพท์เกี่ยวกับเว็บไซต์ที่น่าสนใจ…

หลังจากที่ผมได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันระหว่างผู้ประสานงานของลูกค้าเองกับตัวเจ้าของโครงการ (ลูกค้าทั้งคู่) จึงทำให้ผมได้รับค่างานไม่กี่พันบาท ล่าช้ามากว่า 2 ปี กับเพียงแค่เจ้าของไม่เข้าใจความหมายของ hosting & Domain name ฉะนั้น เอางี้ ผมจะขออธิบายเปรียบเปรยง่าย ๆ อีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับ

ถ้าเราเปรียบเปรยการทำเว็บไซต์ ให้เหมือนกับการออกแบบบ้าน

  • การวาง layout element ต่าง ๆ = การออกแบบพิมพ์เขียวของบ้าน
  • รูป perspective ของเว็บไซต์ ให้ลูกค้าดูก่อน = ภาพตัวอย่างของบ้านที่ให้ลูกค้าดูก่อนลงมือสร้างจริง
  • การตัด web / coding = คือการลงมือก่อสร้างลงฐานราก
  • การแบ่งหน้า page / post ต่าง ๆ = การวางแปลนห้องต่าง ๆ ห้องครัว ห้องนั่งเล่น ห้องน้ำ เป็นต้น
  • Domain = บ้านเลขที่ ตัวนี้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีนะฮ๊าฟฟฟ
  • Hosting = สัญญาเช่าที่ดิน ซึ่งต้องจ่ายค่าเช้าเป็นรายเดือน รายปี หรืออย่างไรก็ว่าไป
  • Email = กล่องสำหรับรับส่งจดหมาย

ทั้งนี้ขอให้คิดเสมอ ๆ ว่าการทำเว็บ หรือการออกแบบเว็บไซต์ เหมือนการสร้างบ้าน เมื่อต้องมีการแก้ไขสิ่งต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ หากได้มีการเริ่มก่อสร้างไปแล้วกลับมาแ้ก้ไข ก็จะต้องมีค่าแรงช่าง ค่าแรงคนงาน ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ เพิ่มเติมขึ้นมาตามที่ใช้ไปจริง ๆ นะครับ

ขอบคุณครับ