บจก. ครีเอทีฟเอสเปอร์ รับสมัครเพื่อนร่วมทีมตำแหน่ง Web Developer

สถานที่ทำงาน : อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ภูเก็ต หน้าที่และความรับผิดชอบ : พัฒนา Web-based application และ Web Services เพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม คุณสมบัติ ไม่จำกัดเพศอายุไม่เกิน 29 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์หรือเกี่ยวข้อง เข้าใจ HTML, CSS, JavaScript มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา Web-based application 0 – 2 ปี (ภาษาใดก็ได้) มีประสบการณ์ในการใช้งาน JavaScript Framework จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ในการพัฒนา Web Services จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่องาน อารมณ์ดี ชอบความท้าทาย ไม่กลัวภาษาอังกฤษ เรียนรู้เร็ว พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ ทำงาน จันทร์ – ศุกร์ / 9.00 – 18.00 น. ผู้ที่สนใจสามารถส่ง Resume […]