ขอเถอะนะ ค่าออกแบบ Artwork Fee not Free

เมื่ออ่านหัวข้อแล้วมันสามารถตีความหมายได้ 2 ทาง ซึ่งจริง ๆ แล้วก็อยู่ที่เราจะมองจากมุมไหน.. มุมมองของลูกค้า (เมื่อเห็นค่าออกแบบดีไซน์) ใบเสนอราคา ก็จะกล่าวชมเชยเราว่างานของเรา ดีอย่างนู้น นี่ นั้น แล้วก็บอกว่างานของเค้ายังมีอีกหลายงาน ค่าอาร์ตตรงนี้พี่ขอได้ไหม “อย่าคิดพี่เลยได้ไหม”!!! มุมมองของเรา (เมื่อลูกค้าพูดคำว่า “อย่าคิดค่าอาร์ตพี่ได้ไหม”) เวลาที่เราทำงานเกี่ยวกับการที่ต้องใช้ความคิดในการรังสรรค์งานนั้น ๆ ขึ้นมา ต้องผ่านกระบวนความคิด วิเคราะห์ และแยกแยะ (คงไม่มีใครคิดตัวย่อนะ) ซึ่ง ต้องใช้ทั้งประสบการณ์ การลงทุนเกี่ยวกับบุคลลกร อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ทั้งที่เป็น Hardware, Software ที่มาอำนวยความสะดวกของท่าน ได้ตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ทั้งนี้การทำงานไม่ใช่แค่การเอารูปที่ลูกค้าให้มา เอามาตัด ๆ แปะ ๆ เข้าไปใน artboard ตามขนาดที่ลูกค้าขอมาเท่านั้น มันต้องใช้การผสมผสานกันทั้ง ศาสตร์ และ ศิลป์ การจัดวาง การเลือกชุดตัวหนังสือ รวมไปถึงการคิดว่าจะต้องสื่อออกมาอย่างไรที่จะให้ผู้บริโภคของลูกค้่าอีกครั้งหนึ่ง แต่ผมก็ไม่ได้โทษลูกค้านะครับที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ึขึ้น แต่คงเป็นเพราะ เหล่าดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ ๆ ที่ยังไม่มีประสบการณ์ […]