การเลือกตั้งรูปแบบใหม่

ผมอยากเสนอวิธีการนำเสนอการเลือกตั้งรูปแบบใหม่ ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถทำได้จริงในสภาพปัจจุบัน หรืออนาคตหรือไม่ แต่ผมคิดอย่างนั้นจริง ๆ ครับ

ขณะนี้การเลือก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีด้วยกัน 2 ประเำภทคือ

  1. การเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ซึ่งมี สส. รวมทั้งสิ้น 375 คน
  2. การเลือกตั้งแบบบัญชี รายชื่อ ซึ่งมี สส. รวมทั้งสิ้น 125 คน

สิ่งที่ผมต้องการที่จะเสนออยากให้มีการเืลือกตั้งแบบแบ่งเขต(เศรษฐกิจ) กล่าวคือ การแบ่งเขตจากแต่เิดิมที่มีการกำหนดจำนวนประชากรต่อจำนวน สส. ให้เปลี่ยนเป็น งบประมาณต่างๆ ที่จังหวัดนำส่งรัฐ มาเป็นกำหนดปริมาณ สส. ในเขตนั้น ๆ เช่น

จังหวัด ก.ไก่ เป็นจังหวัดเล็ก ๆ ที่มีประชากรตามทะเบียนราษฏร์ 3 แสนคน ประชากรแฝง 6 แสนคน แต่มีผู้ที่สามารถออกเสียงได้เพีนง 2 แสนกว่าคน นำส่งภาษีให้รัฐ ปีละ 50,000 ล้านบาท

ซึ่งขณะนี้จังหวัด ก. ไก่ สามารถมีสส. ได้เพียงแค่ 2 คนเท่านั้น ทั้ง ๆ ที่มีประชากรอยู่จริง ๆ เกือบ 1 ล้านคน

และสิ่งที่ผมจะเสนอให้มีการจัดการเลือกตั้งรูปแบบใหม่ก็คือ

การจัดสรร จำนวน สส. ให้เพียงพอกับ งบประมาณ หรือ รายได้จากภาษีที่ทางภาคเอกชนจ่ายให้กับ รัฐ โดยจัดรวมภาษีที่จัดเก็บได้ทั้งประเทศ แล้วจัดการให้น้ำหนักว่าจังหวัดไหนส่งภาษีมากที่สุดนับไปจากวันเลือกตั้งย้อยหลังไป 3 ปี คิดค่าเฉลี่ยออกมา จากนั้นมาคิดถึงจำนวนสส. และ % ของประมาณภาษีที่ส่งเข้าประเทศ

จากนั้นเมื่อได้ค่าดังกล่าวแล้ว จึงแบ่งจำนวน สส. ให้สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยดังกล่าว…. หาก จังหวัด ก.ไก่ ได้อยู่ที่ 3.75% ของประเทศ ก็จะได้จำนวนสส.ที่ (375X3.75% = 14.0625) 14  ที่นั่ง ซึ่งก็เพียงพอกับจำนวน สส. เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณต่้าง ๆ ที่จะได้รับในการจัดสรรเพื่อพัฒนาจังหวัดอีกด้วย วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ช่วยให้มีการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีมากขึ้น ภาคเอกชนต่าง ๆ ก็จะมีการตื่นตัวเกี่ยวกับภาษี(หวังว่านะครับ) เนื่องจากหากไม่มีการจัดส่งภาษีหรือส่งภาษีน้อย ก็จะได้ สส. น้อย เสียงที่จะร้องของบประมาณต่าง ๆ ก็จะยากลำบากขึ้น

สิ่งที่ผมโพสเอาไว้วันนี้ก็หวังว่ามันจะสามารถใช้ได้จริงในการเมืองระดับชาติ หรืออื่น ๆ นะครับ

ขอบคุณครับ

tudut