Tourism Software Guru Guide ความภาคภูมิใจของวงการซอฟต์แวร์ไทยด้านการท่องเที่ยว

เรื่องนี้คาดว่าอาจจะต้องเล่าเป็น 2 – 3 ตอนนะครับเพราะเรื่องที่อยากจะบอก เรื่องที่อยากจะเล่ามีเยอะจริงๆ  ทั้งเรื่องที่ดี เรื่องที่ต้องปรับปรุง และอื่นๆ รวมถึงปัญหาระหว่างการทำงานโปรเจ็ค Tourism Software Guru Guide ที่ได้รับงบสนับสนุนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาภูเก็ต ครับ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ทางเรา บริษัท เลี่ยนอุดม จำกัด ได้รับเป็นผู้บริหารโครงการ Customer Testimonials PR ซึ่งเป็นการรวบรวมบริษัทซอฟต์แวร์ด้านการท่องเที่ยวของไทยทั้งหมด 70 บริษัท พร้อมด้วยเสียงรับรองจากลูกค้าที่ใช้งานจาก 20 บริษัทชั้นนำทั่วประเทศไทย โดยแบ่งกลุ่มของบริษัทซอฟต์แวร์เป็น 4 กลุ่มหลัก นั่นก็คือ Hotel Solutions, SME Solutions, Digital Commerce และ Digital Contents ทั้งนี้เราได้ทำ Directory ออกมาในนามว่า Tourism […]

เชิญดาวน์โหลด Tourism Software Guru Guide Application

  Ebook Application ของระบบ Tourism Software Guru Guide ซึ่งเป็นระบบที่รวบรวมบริษัทซอฟต์แวร์ที่ให้บริการซอฟต์แวร์ด้านการท่องเที่ยวกว่า 70 บริษัท พร้อมด้วยเสียงรับรองจากผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ 20 บริษัทชั้นนำ โดยแบ่งซอฟต์แวร์ออกเป็น Hotel Solutions, SME Solutions, Digital Commerce และ Digital Content จากทั่วประเทศไทย สนับสนุนโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

บันทึก #ThailandSmartCity

Smart City เป็นแนวคิดในการบริหารเมืองด้วยระบบเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด เพื่อสร้างการให้บริการและการจัดการเมืองในรูปแบบใหม่ #thailandsmartcity — NationTV22 (@NationTV22) June 6, 2015 คุณทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการนิตยสาร A Day กล่าวถึงสิ่งสำคัญของ Smart City #ThailandSmartCity pic.twitter.com/3vaQv9RcVq — NationTV22 (@NationTV22) June 6, 2015 รศ.ดร.เอกชัย สุมาลี ผอ.ศูนย์วิจัยสมาร์ทซิตี้ กล่าวถึงการนำแนวคิดต่างๆมาประยุกต์ใช้ใน Smart City #ThailandSmartCity pic.twitter.com/Pwbe10hOhg — NationTV22 (@NationTV22) June 6, 2015 "ตู้แดงอัจฉริยะ" อีกบริการของ smart city เมืองแสนสุข ตำรวจใช้smartphone แตะเพื่อเช็คอินว่าได้มาตรวจ(จุดตรงจตู่แดง)แล้วนะ #thailandsmartcity — Asina P. (@lekasina) June 6, […]

ซิป้าจับมือ ๔ สมาคมธุรกิจหลักภูเก็ต ดันดิจิทัลคอนเทนต์จับกลุ่มลูกค้า

ซิป้าจับมือ ๔ สมาคมธุรกิจหลักภูเก็ต ดันดิจิทัลคอนเทนต์จับกลุ่มลูกค้า ภูเก็ต ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ – สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ร่วมกับ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต และสมาคมสปา จังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวโครงการอบรมผู้พัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอสังหาริมทรัพย์ ประจำปี ๒๕๕๘ (Business Camp for Digital Studio 2015) นายประชา อัศวธีระ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ สาขาภูเก็ต กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการว่า “SIPA ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำดิจิทัลคอนเทนต์มาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงเป็นการสอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล จึงได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมการตลาดและการเจรจาธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ภาคใต้ขึ้น โดยโครงการจะประกอบไปด้วยกิจกรรม ๓ ส่วนสำคัญคือ การอบรมเตรียมความพร้อมให้นักพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ การประกวดชิ้นงานดิจิทัลคอนเทนต์ และการสัมมนาเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมจะมีสิทธิส่งชิ้นงานเข้าประกวดเพื่อชิงเงินรางวัลกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยชิ้นงานที่ผ่านการคัดเลือกจะมอบให้เป็นประโยชน์กับธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตต่อไป” นายสถิรพงศ์ ณ ตะกั่วทุ่ง นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “ปัจจุบันมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย […]

Phuket Digital Pitch 2015

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) สาขาภูเก็ตได้จัดโครงการกิจกรรมทางการตลาดและการเจรจาธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ โดยแบ่งกิจกรรมย่อยในโครงการออกเป็น ๓ กิจกรรมคือ (๑) กิจกรรมอบรมผู้พัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ (Business Camp for Digital Studio 2015) เพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนอุตสาหกรรมบริการทั้งในส่วนภาคการท่องเที่ยว และภาคอสังหาริมทรัพย์ และเป็นการสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล (๒) กิจกรรมการประกวดชิ้นงานดิจิทัลคอนเทนต์ (Phuket Digital Tourism 2015) และ (๓) กิจกรรมสัมมนาเศรษฐกิจดิจิทัล ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ สาขาภูเก็ต ได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้พัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติในการเข้าร่วมการประกวดโครงงานดิจิตัลคอนเทนต์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว (Phuket Digital Tourism 2015) เพื่อรับทุนการดำเนินงานมูลค่า ๔๕๐,๐๐๐ บาท จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมการอบรมในเรื่องพื้นฐานธุรกิจท่องเที่ยว โดยสามารถส่งผู้เข้ารับการอบรมได้หน่วยงานละ ๒ ท่าน ตามกำหนดการอบรมที่ได้แนบมานี้ ทั้งนี้ขอให้ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ สาขาภูเก็ต หรือ ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ admin@abyte.co.th ท่านสามารถประสานงานรายละเอียดการอบรมได้ที่คุณทิธิติ ถนอมศักดิ์ (๐๘๖-๙๙๘๖๕๕๔) หรือที่ […]

ซิป้า ผนึกกำลังพันธมิตรเร่งส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ภูเก็ต 24 เมษายน 2558 – สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า (SIPA) ผนึกกำลังหน่วยงานพันธมิตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วามือ ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศซอฟต์แวร์แห่งอาเซียน – ด้านการท่องเที่ยว และการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

#IGNITEPHUKET ครั้งที่ 2

และแล้วก็มาพบกันอีกครั้ง กับเวทีการพูดเพื่อจุดประกายทางความคิด สร้างแรงบันดาลใจของจังหวัดภูเก็ตในนาม IGNITEPHUKET ซึ่งจริง ๆ แล้วก็มี IGNITE มาแล้วในหลายประเทศทั่วโลก และในเมืองไทยก็เคยปรากฏมาแล้วสมัยที่ สสส. ร่วมกับเครือข่ายพลังบวก สร้าง Ignite Thailand ขึ้น ที่ กรุงเทพ, เชียงใหม่ และหาดใหญ่ มาแล้ว IGNITEPHUKET ครั้งที่ 1 ได้เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้ว ซึ่งจริง ๆ แล้วมีคนถามมามากมายครับ ว่าจะจัดอีกเมื่อไหร่ จะเชิญใครอีก จะจัดยังไง คือแบบ WH Question เยอะมาก เราก็ได้แต่ตอบไปว่า “จนกว่าจะพบกันใหม่” และแล้วด้วยวงซดเบียร์ระหว่าง ผม, ตุลย์ FOURLEAF และ นิว The faceBIZ ก็เห็นพ้องกันว่า เราควรจะจัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะ อย่าให้แรงกระเพื่อมมันหายไป เช้าวันถัดมา ก็เริ่มเลยครับ เริ่มเชิญเลย ทั้งผม และตุลย์ เชิญ Speakers […]

1 2 3 16